Research Center for Engineering of
                Systems with Complex Fluids
Title: Utilizarea Principiului Minimei Disipatii La Determinarea Profilului De Viteze Pentru Un Fluid Newtonian
Published In: Conferinta de Masini Hidraulice si Hidrodinamica, Timisoara, Vol. I, pp. 201-206.
Description:
ISBN: 
ISSN: 
DOI: 
Publication year: 1990
Keywords: 
Download Paper: No file uploaded
Authors: SUSAN-RESIGA Romeo ,
Type: International Conference Proceedings
Link:
Laboratory: Numerical Simulation and Parallel Computing Laboratory
Institution: