Research Center for Engineering of
                Systems with Complex Fluids
Title: Computerized Study Of The Blood Flow In Arterial Stenosis
Published In: Timisoara Medical Journal, Vol.54, No.2, pp. 142-145
Description: Curgerea sângelui prin artere este caracterizat\ printr-o curgere nesta]ionar\. În anumite circumstan]e, condi]ii hemodinamice neobi[nuite induc un r\spuns biologic anormal. Apari]ia stenozei poate duce la formarea unui curgeri turbulente, fenomen asociat cu pierderi prin frecare [i disturbarea regimului de curgere. Detectarea [i analiza calitativ\ [i cantitativ\ a stenozelor st\ la baza interven]iei chirurgicale. Elementele din mecanica fluidelor joac\ un rol deteminant în generarea, detectarea [i tratarea bolilor arteriale. Multe dintre bolile arteriale sunt focale [i sunt determinate de factori locali care ac]ioneaz\ pe o por]iune specific\ din aparatul circulator. A[adar, în]elegerea [i interpretarea corect\ a rela]iei dintre presiune, curgere [i simptomele ap\rute în stenoza cardiovascular\ r\mâne o problem\ critic\.
ISBN: 
ISSN:ISSN 1583-5251
DOI: 
Publication year: 2005
Keywords:hemodinamic\, flux sanguin, stenoz\ vascular\, simulare numeric\
Download Paper: No file uploaded
Authors: BERNAD Sandor , SUSAN-RESIGA Romeo , BERNAD Elena , GAITA Dan , MIHALAS Gheorghe , MUNTEANU Ioan ,
Type: National Journal Article
Link: http://tmj.ro/pdf/2004_number_2_2225164730124424.pdf
Laboratory: Numerical Simulation and Parallel Computing Laboratory
Institution: ARFT